Selamat Datang
Tarikh Hari Ini Ialah : 29/08/2015

index.php view_keputusan.php Upload_Jualan_Pembukaan/view_jualan_pembukaan.php http://bursar1.upm.edu.my

 

Tajuk : Kategori :


 

 

Ringkasan Notis

No Rujukan Jenis Notis
 SH121/2015(7512306) : NOTIS PERUBAHAN
 SH122/2015(7512306) : NOTIS PERUBAHAN

No Rujukan Jenis Notis
Tiada Rekod
 

Dashboard
Iklan Sebut Harga
Jumlah Sebutharga: 6 
  Bil No Rujukan   Tajuk   Tarikh Akhir   Lampiran
  1. SH96/2015(5538003) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG 1 UNIT ANIMAL PLETHYSMOGRAPHY UNTUK MAKMAL FARMAKOTERAPEUTIK, FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 01/09/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=907

           
  2. SH100/2015(7512302) SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG BARU SISTEM PENYEDUT HABUK UNTUK UNIT FABRIKASI KAYU, FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 03/09/2015 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=909

           
  3. SH121/2015(7512306) SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PENCAWANG 11KV DI PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 10/09/2015 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=922

           
  4. SH122/2015(7512306) SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF PAPAN SUIS UTAMA DI BLOK B, EKOLOGI 1 DAN EKOLOGI 2, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 01/09/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=923

           
  5. SH124/2015(13046) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN JANAKUASA TUNGGU SEDIA (GENERATOR SET) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 03/09/2015 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=924

           
  6. SH125/2015(13025) SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SIJIL DIPLOMA, BACELOR, MASTER DAN PH.D, KONVOKESYEN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KE 39 TAHUN 2015 03/09/2015 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=925

           
 

 
Iklan Sebutharga (BIDAAN)
Jumlah Sebutharga: 2
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
1. SH123/2015(5530200) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI SATU (1) UNIT HIGH SPEED CENTRIFUGE DI MAKMAL BENDALIR SUPERCRITICAL, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 15/09/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_sebutharga_bidaan.php?p_id=926

2. SH126/2015(13046) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN CANSELORI PUTRA DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 15/09/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_sebutharga_bidaan.php?p_id=927Notis Sebut Harga
Jenis Notis: NOTIS PERUBAHAN
Bil  No Rujukan   Tajuk  Tarikh Akhir Notis    
1. SH121/2015(7512306) SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PENCAWANG 11KV DI PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 10/09/2015  view_perubahan_notis_sebutharga.php?p_id=922
2. SH122/2015(7512306) SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF PAPAN SUIS UTAMA DI BLOK B, EKOLOGI 1 DAN EKOLOGI 2, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 10/09/2015  view_perubahan_notis_sebutharga.php?p_id=923

Iklan Tender
Jumlah Tender:0
  Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Tender Yang Diiklankan
 

 
Iklan Tender (BIDAAN)
Jumlah Tender: 0
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Tender Bidaan Yang Diiklankan


Notis Tender
Tiada Notis Tender


SEKSYEN PEROLEHAN, PEJABAT BENDAHARI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA