Selamat Datang
Tarikh Hari Ini Ialah : 24/04/2014

index.php view_keputusan.php Upload_Jualan_Pembukaan/view_jualan_pembukaan.php http://bursar1.upm.edu.my

 

Tajuk : Kategori :


 

 

Ringkasan Notis

No Rujukan Jenis Notis
Tiada Rekod

No Rujukan Jenis Notis
Tiada Rekod
 

Dashboard
Iklan Sebut Harga
Jumlah Sebutharga: 6 
  Bil No Rujukan   Tajuk   Tarikh Akhir   Lampiran
  1. SH43/2014(12234) SEBUT HARGA PENYEWAAN GUNASAMA KENDERAAN JABATAN (BAHAGIAN KESELAMATAN) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 24/04/2014 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=684

           
  2. SH49/2014 (7512100) SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF KELENGKAPAN SANITARI TANDAS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ KEDIAMAN KESEPULUH, UPM, SERDANG, SELANGOR 02/05/2014 (JUMAAT) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=685

           
  3. SH50/2014 (10133) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKAIAN KESELAMATAN STAF TAHUN 2014, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 29/04/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=686

           
  4. SH46/2014 (13036) SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG PEJABAT DAN MAKMAL UNTUK PERPINDAHAN 'SMART FARMING TECHNOLOGY RESEARCH CENTRE (SFTRC)' FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 06/05/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=687

           
  5. SH44/2014 (13036) SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA TANDAS DAN KORIDOR DI KOLEJ KEDIAMAN TIGA BELAS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 30/04/2014 (RABU) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=688

           
  6. SH48/2014(9300416) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA) DI LOJI BIOKOMPOS, FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 06/05/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=694

           
 

 
Iklan Sebutharga (BIDAAN)
Jumlah Sebutharga: 3
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
1. SH42/2014 (12051) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN UNTUK TEMPOH 3 TAHUN DI BANGUNAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 24/04/2014 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

view_sebutharga_bidaan.php?p_id=683

2. SH45/2014 (10801) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN KOMPLEKS KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 08/05/2014 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

view_sebutharga_bidaan.php?p_id=691

3. SH51/2014(10801) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PEMBERSIHAN KAWASAN KOMPLEKS KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 08/05/2014 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

view_sebutharga_bidaan.php?p_id=692Notis Sebut Harga
Tiada Notis Sebutharga

Iklan Tender
Jumlah Tender:6
  Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
  1. T07/2014 (7512100) TENDER CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS DI EMPAT (4) BLOK KEDIAMAN PELAJAR, KOLEJ KEENAM, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 20/05/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=97

 
  2. T10/2014 (7512000) TENDER CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN MULTIMODALITY IMAGING KELENGKAPAN MAKMAL TERMASUK MEREKABENTUK, MEMBINA, MENYIAPKAN DAN MENGUJILARI BANGUNAN TAMBAHAN PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 15/05/2014 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=98

 
  3. T06/2014 (7512100) CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS DAN BILIK MANDI DI BLOK KELAH, BLOK KALUI DAN BLOK JELAWAT, KOLEJ KELIMA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 20/05/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=99

 
  4. T05/2014 (7512100) TENDER CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS DI LIMA (5) BLOK KEDIAMAN PELAJAR KOLEJ KE-DUA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SERDANG, SELANGOR 20/05/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=100

 
  5. T09/2014 (13036) CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN MAKMAL LADANG, FASA 1, JABATAN SAINS HAIWAN, FAKULTI PERTANIAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 20/05/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=101

 
  6. T08/2014 (7512100) TENDER CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS DI EMPAT (4) BLOK KEDIAMAN PELAJAR SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH (KOSASS), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 20/05/2014 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=102

 
 

 
Iklan Tender (BIDAAN)
Jumlah Tender: 0
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Tender Bidaan Yang Diiklankan


Notis Tender
Tiada Notis Tender


SEKSYEN PEROLEHAN, PEJABAT BENDAHARI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA