Selamat Datang
Tarikh Hari Ini Ialah : 02/08/2015

index.php view_keputusan.php Upload_Jualan_Pembukaan/view_jualan_pembukaan.php http://bursar1.upm.edu.my

 

Tajuk : Kategori :


 

 

Ringkasan Notis

No Rujukan Jenis Notis
Tiada Rekod

No Rujukan Jenis Notis
Tiada Rekod
 

Dashboard
Iklan Sebut Harga
Jumlah Sebutharga: 5 
  Bil No Rujukan   Tajuk   Tarikh Akhir   Lampiran
  1. SH101/2015(10901) SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN RUMAH KOMPOS TANAH DAN RUMAH CAMPURAN TANAH DI MAKMAL SAINS PERTANIAN, FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 04/08/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=901

           
  2. SH102/2015(10901) SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN RUMAH PEMPROSESAN AYAM DI MAKMAL SAINS PERTANIAN, FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 04/08/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=902

           
  3. SH105/2015(10601) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYELENGGARA KEBERSIHAN BAHAGIAN DALAM DAN KAWASAN LUAR BANGUNAN BLOK A, B, C, D & E, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 04/08/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=904

           
  4. SH96/2015(5538003) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG 1 UNIT ANIMAL PLETHYSMOGRAPHY UNTUK MAKMAL FARMAKOTERAPEUTIK, FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 06/08/2015 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=907

           
  5. SH104/2015(13046) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ENAM (6) NOS SISTEM LIF DAN SATU (1) DUMBWAITER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN PERPUSTAKAAN BLOK A DAN B, FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL (BIOTECH 1), FAKULTI PERHUTANAN, FAKULTI SAINS DAN FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 06/08/2015 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=908

           
 

 
Iklan Sebutharga (BIDAAN)
Jumlah Sebutharga: 0
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Sebutharga Bidaan Yang Diiklankan


Notis Sebut Harga
Tiada Notis Sebutharga

Iklan Tender
Jumlah Tender:4
  Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
  1. T28/2015 (13035) TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENUGASMULA PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER SEBANYAK 594 UNIT SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH 3 TAHUN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 04/08/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=145

 
  2. T29/2015 (62047) TENDER BAGI PEMBELIAN 3 ITEM UBAT DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 04/08/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=146

 
  3. T30/2015 (9001104) TENDER BAGI MELANTIK PANEL EJEN PATEN BAGI PERLINDUNGAN/PEMFAILAN HARTA INTELEK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 04/08/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=147

 
  4. T31/2015 (11923) TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENTAULIAH DAN NAIKTARAF PERKHIDMATAN JALUR LEBAR SAMBUNGAN INTERNET UNTUK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 20/08/2015 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=148

 
 

 
Iklan Tender (BIDAAN)
Jumlah Tender: 0
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Tender Bidaan Yang Diiklankan


Notis Tender
Tiada Notis Tender


SEKSYEN PEROLEHAN, PEJABAT BENDAHARI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA