Selamat Datang
Tarikh Hari Ini Ialah : 27/10/2016

index.php view_keputusan.php Upload_Jualan_Pembukaan/view_jualan_pembukaan.php http://bursar1.upm.edu.my

 

Tajuk : Kategori :


 

 

Ringkasan Notis

No Rujukan Jenis Notis
Tiada Rekod

No Rujukan Jenis Notis
Tiada Rekod
 

Dashboard
Iklan Sebut Harga
Jumlah Sebutharga: 4 
  Bil No Rujukan   Tajuk   Tarikh Akhir   Lampiran
  1. SH103/2016(11004) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENCUCI DAN MEMBERSIH BANGUNAN BLOK KEDIAMAN KOLEJ CANSELOR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 27/10/2016 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=1089

           
  2. SH102/2016(10701) SEBUT HARGA MEMBEKAL BAJA BAGI KEPERLUAN LADANG KELAPA SAWIT DI SEKITAR KAWASAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SELUAS 27.75 HEKTAR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN 27/10/2016 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=1090

           
  3. SH106/2016(10401) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYELENGGARA KEBERSIHAN LUAR DAN DALAM BANGUNAN DI FAKULTI PERHUTANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 08/11/2016 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=1091

           
  4. SH107/2016(10301)DO SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK RADIASI DI UNIT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK, HOSPITAL VETERINAR UNIVERSITI, FAKULTI PERUBATAN VETERINAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 08/11/2016 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=1092

           
 

 
Iklan Sebutharga (BIDAAN)
Jumlah Sebutharga: 0
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Sebutharga Bidaan Yang Diiklankan


Notis Sebut Harga
Tiada Notis Sebutharga

Iklan Tender
Jumlah Tender:4
  Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
  1. T08/2016 (12038)DO TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA SATU HIGH RESOLUTION LIQUID CHROMATOGRAPHY COUPLED MASS SPECTROMETER UNTUK LABORATORI HASILAN SEMULAJADI, INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 15/11/2016 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=163

 
  2. T09/2016 (7512700) TENDER BAGI CADANGAN NAIKTARAF LOJI PEPANDU BAGI MEMPERKASA INDUSTRI MAKANAN SEBAGAI PENGGERAK UTAMA SEKTOR HILIRAN INDUSTRI MAKANAN MELALUI TEKNOLOGI PEMPROSESAN TERKINI, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 22/11/2016 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=164

 
  3. T10/2016 (75126) TENDER BAGI CADANGAN MENAIKTARAF BANGUNAN UNTUK PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN PERTANIAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 22/11/2016 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=165

 
  4. T11/2016 (75125) TENDER BAGI CADANGAN MENAIKTARAF BANGUNAN INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA (IPPM) DAN MAKMAL PENJAGAAN WARGA EMAS BERSEPADU, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 22/11/2016 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=166

 
 

 
Iklan Tender (BIDAAN)
Jumlah Tender: 0
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Tender Bidaan Yang Diiklankan


Notis Tender
Tiada Notis Tender


SEKSYEN PEROLEHAN, PEJABAT BENDAHARI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA