Selamat Datang
Tarikh Hari Ini Ialah : 27/03/2015

index.php view_keputusan.php Upload_Jualan_Pembukaan/view_jualan_pembukaan.php http://bursar1.upm.edu.my

 

Tajuk : Kategori :


 

 

Ringkasan Notis

No Rujukan Jenis Notis
Tiada Rekod

No Rujukan Jenis Notis
T04/2015 (13063) : NOTIS PEMBATALAN
 

Dashboard
Iklan Sebut Harga
Jumlah Sebutharga: 9 
  Bil No Rujukan   Tajuk   Tarikh Akhir   Lampiran
  1. SH32/2015(7512302) SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF BUMBUNG DAN LAPISAN KALIS AIR DI BANGUNAN FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL 1, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 31/03/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=821

           
  2. SH23/2015(13501) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENCUCIAN KAWASAN DALAM PEJABAT, LUAR PEJABAT DAN KAWASAN SEKITAR BANGUNAN INSTITUT TEKNOLOGI MAJU (ITMA) DI BLOK B FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 31/03/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=823

           
  3. SH18/2015(13033) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEREKALETAK DAN MENCETAK AKHBAR TRIBUN PUTRA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 31/03/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=824

           
  4. SH21/2015(9200800) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJILARI SATU (1) UNIT ALAT GANTI P/N EP-70-01-009 NEW ELECTRONICS (CPU, DRV, LPS) ATLAS UNTUK ALAT VARIAN XRD SYSTEM GEMINI-E, JABATAN KIMIA, FAKULTI SAINS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 31/03/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=825

           
  5. SH34/2015(7512000) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJILARI SATU UNIT MR PROSTATE BIOPSY SYSTEM DI PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 31/03/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=826

           
  6. SH35/2015(7512000) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJILARI PERALATAN UNTUK QUALITY CONTROL UNTUK PET/CT DAN ALAT PEMONITORAN DI PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 31/03/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=827

           
  7. SH36/2015(7512000) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJILARI SATU UNIT AW POST PROCESSING WORKSTATION, PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 31/03/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=828

           
  8. SH37/2015(7512000) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJILARI SATU UNIT SISTEM TLD READER UNTUK PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 31/03/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=829

           
  9. SH38/2015(7512000) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJILARI SOFTWARE UPGRADE FOR BIOGRAPH TRUEPOINT 64 UTILIZATION UNTUK PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 31/03/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

 view_sebutharga1.php?p_id=830

           
 

 
Iklan Sebutharga (BIDAAN)
Jumlah Sebutharga: 0
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Sebutharga Bidaan Yang Diiklankan


Notis Sebut Harga
Tiada Notis Sebutharga

Iklan Tender
Jumlah Tender:8
  Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
  1. T04/2015 (13063) TENDER MELAKSANAKAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN BAS AWAM DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SEKITAR LEMBAH KLANG DAN SELURUH SEMENANJUNG MALAYSIA. 06/04/2015 (ISNIN) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=121

 
  2. T05/2015 (62002) TENDER PERKHIDMATAN SKIM INSURAN BERKELOMPOK PELAJAR PRASISWAZAH TEMPATAN DAN PELAJAR SISWAZAH TEMPATAN SELAMA 2 TAHUN BAGI TAHUN AKADEMIK DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG SELANGOR 06/04/2015 (ISNIN) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=122

 
  3. T06/2015 (7512000) TENDER CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN DAN AKSESORI KELENGKAPAN UNTUK PENYEDIAAN PET RADIOFARMASEUTIKAL, PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 07/04/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=123

 
  4. T07/2015 (7512000) TENDER CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN DAN AKSESORI KELENGKAPAN UNTUK BENCHTOP NEXT GENERATION SEQUENCER SYSTEM UNTUK PESAKIT US/PET/CT/MR, PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG SELANGOR 07/04/2015 (SELASA) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=124

 
  5. T08/2015 (7512100) TENDER BAGI CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG DAN KERJA KALIS AIR DI BUMBUNG BANGUNAN-BANGUNAN DI KOLEJ TUN PERAK (KTP) DAN KOLEJ PENDETA ZABA (KPZ), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 16/04/2015 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=125

 
  6. T09/2015 (7512100) TENDER BAGI CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG DAN KERJA KALIS AIR DI BUMBUNG BANGUNAN-BANGUNAN DI KOLEJ KEDIAMAN LIMA DAN KOLEJ KEDIAMAN KEENAM, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 16/04/2015 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=126

 
  7. T10/2015 (7512100) TENDER BAGI CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG DAN KERJA KALIS AIR DI BUMBUNG BANGUNAN-BANGUNAN DI KOLEJ KEDIAMAN KEDUA (K2) DAN KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH (KOSASS), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 16/04/2015 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=127

 
  8. T11/2015 (7512306) TENDER BAGI CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM ELEKTRIK BANGUNAN MERANGKUMI PAPAN SUIS UTAMA, PAPAN AGIHAN, PENDAWAIAN DAN PEPASANGAN DI KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH (KOSASS), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 16/04/2015 (KHAMIS) jam 12.00 tengahari

view_tender1.php?p_id=128

 
 

 
Iklan Tender (BIDAAN)
Jumlah Tender: 0
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Lampiran
Tiada Tender Bidaan Yang Diiklankan


Notis Tender
Jenis Notis: NOTIS PEMBATALAN
Bil No Rujukan Tajuk Tarikh Akhir Notis
1. T04/2015 (13063) TENDER MELAKSANAKAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN BAS AWAM DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SEKITAR LEMBAH KLANG DAN SELURUH SEMENANJUNG MALAYSIA. 06/04/2015 view_perubahan_notis_tender.php?p_id=121


SEKSYEN PEROLEHAN, PEJABAT BENDAHARI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA