OPR/BEN/DF003/BUY


PEJABAT BENDAHARI

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA


SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF GELANGGANG BOLA KERANJANG DAN FUTSAL UNTUK PUSAT SUKAN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR - SH314/2013 (12239)

 

Dokumen Tawaran Harga boleh diperolehi waktu pejabat di Bangunan Pentadbiran, Pejabat Bendahari II, Seksyen Perolehan, UPM. Sampul Sebut Harga berharga RM 10.00.

 

Petender wajib menghadiri taklimat iaitu pada:

Tarikh : 11 Disember 2013 (Rabu)
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Kuanter Khidmat Pembangunan, UPM Serdang, Selangor

* Petender Dikehendaki Membawa Sijil Asal Ketika Menghadiri Lawatan Tapak

Lawatan tapak mestilah dihadiri oleh pemilik syarikat dan sekiranya pemilik syarikat tidak dapat menghadiri lawatan tapak, wakil yang hadir dikehendaki membawa surat perwakilan syarikat bagi projek yang tersebut di atas dan petender dikehendaki membawa bersama cop rasmi syarikat.

 

Petender hendaklah menunjukkan Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Serta Sijil Taraf Bumiputera Gred G2 Kategori CE Pengkhususan CE21 serta memberi satu salinan fotostat sijil tersebut kepada pihak Bendahari sebelum dibenarkan membeli Dokumen Tawaran Sebutharga tersebut.

 

Tawaran hendaklah sampai dan dimasukkan dalam peti tender no.1 pada atau sebelum 19/12/2013(KHAMIS) jam 12.00 tengahari.
 

 
DOKUMEN TAWARAN BOLEH DIBELI SELEPAS LAWATAN TAPAK DIADAKAN DAN SEBUT HARGA INI TERBUKA KEPADA PETENDER YANG BERDAFTAR DI NEGERI SELANGOR SAHAJA
 
 
Tarikh Iklan : 05/12/2013 (KHAMIS)
ENCIK MOHAMMAD SHAHRIL BIN SALLEH : 03-8946 6177.

[ Back ] [ Cetak ]